Nowości

Centrum doskonalenia STIMULUS projektuje szkolenia, których rzeczywiście potrzebujesz. Organizujemy szkolenia otwarte i na zamówienie. Twoje oczekiwania i nasze zaangażowanie w ich poznanie, zrozumienie oraz kompleksowe podejście do danego zagadnienia wyznaczają kierunek naszych działań. Koncentrujemy się na tym, aby szkolenie było maksymalnie praktyczne, inspirujące i wzmacniające efektywność Zespołów Firm i Instytucji w oparciu o realia otoczenia zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

 

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU W URZĘDZIE

Zdobycie umiejętności zarządzania samym sobą i planowania czasu pracy

→ ZAMÓW 

 

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

Doskonalenie umiejętności precyzyjnego określania priorytetów i planowania codziennej pracy

→ ZAMÓW 

 

PROFESJONALNY WIZERUNEK W URZĘDZIE

Nabycie umiejętności świadomego budowania wizerunku, zdobycie umiejętności mowy ciała, autoprezentacja, kreowanie wizerunku poprzez strój

→ ZAMÓW 

 

ZARZĄDZANIE STRESEM

Jak radzić sobie ze stresem, techniki, przyczyny, kontrolowanie własnych emocji, wzmacnianie odporności psychicznej i pewności siebie

→ ZAMÓW 

 

WYBRANE ASPEKTY KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

Wspieranie rozwoju umiejętności kierowniczych w okresie ciągłego wzrostu konkurencyjności na rynku

→ ZAMÓW 

 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Praktyczne, intensywne szkolenia w małych grupach. Doskonalenie umiejętności wystąpień

→ ZAMÓW 

 

STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

Rozwijanie w sobie indywidualnej odporności na stres wyzwalający wypalenie zawodowe

→ ZAMÓW 

 

MYŚLENIE STRATEGICZNE

Myślenie strategiczne to sztuka podejmowania dobrych decyzji w skomplikowanej sytuacji. Szkolenie daje narzędzia pomagające sprostać dynamice zmian

→ ZAMÓW 

 

BUDOWANIE ZESPOŁU

 

ETYKA W PRACY URZĘDNIKA

ZARZĄDZANIE

 

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

Dla menedżerów wszystkich poziomów zarządzania, którzy chcą: budować swój indywidualny styl zarządzania w oparciu o predyspozycje pracowników, rozwijać swój potencjał, zarządzać bardziej świadomie i odpowiedzialnie

→ ZAMÓW 

 

BUDOWANIE ZESPOŁU

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności do skutecznego budowania zespołu i współpracy – rozwijania potencjału grupy

→ ZAMÓW 

 

MYŚLENIE STRATEGICZNE

Myślenie strategiczne to sztuka podejmowania dobrych decyzji w skomplikowanej sytuacji. Szkolenie daje narzędzia pomagające sprostać dynamice zmian

→ ZAMÓW 

 

ZARZĄDZANIE ZMIANA

Zrozumienie procesu zmian w organizacji, nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces zmian, postrzegania sytuacji. Poprowadzenie zespołu przez proces zmian

→ ZAMÓW 

 

MOTYWACJA MOTYWATORY/DEMOTYWATORY

Praktyczne wskazówki i wiedza, dotycząca skutecznego i trwałego motywowania pracowników. Co demotywuje, kiedy kary i nagrody nie działają?

→ ZAMÓW 

HR/ KADRY

 

COACHING – JAK ROZWIJAĆ KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW

Uczy jak wzmacniać zaangażowanie, prowadzić ludzi przez zmianę na lepsze. Prowadzi do budowania swojego sukcesu przez rozwój kompetencji pracowników. Uczy jak wzmacniać zaangażowanie, prowadzić ludzi przez zmianę na lepsze. Prowadzi do budowania swojego sukcesu przez rozwój kompetencji pracowników

→ ZAMÓW 

 

SYSTEM OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW

Szkolenie obejmuje całokształt praktycznej i teoretycznej wiedzy potrzebnej do przygotowania i wdrożenia SOOP wraz z przygotowaniem narzędzia oceny i zaprojektowaniem systemu udzielania informacji zwrotnej oraz planu rozwoju

→ ZAMÓW 

 

DEVELOPMENT CENTER DLA FIRMY – BADANIE KOMPETENCJI

Analiza stanowiska pracy, badanie rozwoju pracowników, określenie kompetencji niezbędnych na stanowisku

→ ZAMÓW 

 

REKRUTACJA I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

Jak formułować przyczyny zwolnienia, argumentować swoją decyzję i prowadzić rozmowę zwalniającą. Przedstawienie uczestnikom szkolenia pełnej ścieżki zatrudnienia pracownika w firmie: od momentu pojawienia się zapotrzebowania na zatrudnienie do momentu odejścia z organizacji

→ ZAMÓW 

KOMUNIKACJA

 

KOMUNIKACJA-KONFLIKT

Zapoznanie się z wiedzą z zakresu identyfikacji kanałów komunikacji odbiorcy oraz techniki budowania relacji międzyludzkich. Szkolenie ma na celu również wypracowanie przez uczestników indywidualnych sposobów na reakcje oraz "zachowanie w konflikcie zespołowym"

→ ZAMÓW 

 

NEGOCJACJE/MEDIACJE

Poznanie umiejętność opracowywania strategii negocjacyjnej, mediacyjnej w zależności od sytuacji oraz obrona przed manipulacjami, poznanie technik negocjacyjnych

→ ZAMÓW 

 

MOBBING

Czy można w firmie mówić o mobbingu? Przyczyny, konsekwencje. Jak możemy się bronić przed terrorem psychicznym

→ ZAMÓW 

 

CHARYZMATYCZNY MENEDŻER

Szef doskonały, czyli jak budować swój wizerunek, kształtować relacje międzyludzkie i nimi zarządzać

→ ZAMÓW 

 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PRACY

Wskazanie narzędzi i zasad budowania skutecznie działającego, współpracującego zespołu. Poznanie technik i zasad skutecznej komunikacji w zespole

→ ZAMÓW 

RACHUNKOWOŚĆ/FINANSE

 

ANTYKORUPCJA W URZĘDZIE

Uczestnicy szkolenia poznają aktualny Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji. Istotną częścią składową szkolenia będzie omówienie zjawisk korupcyjnych w instytucjach publicznych

→ ZAMÓW 

 

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Uczestnicy dowiedzą się wszystkiego na temat delegowania pracowników zarówno w kraju, jak za granicą. Praktyczne korzystać z przepisów prawnych regulujących podróże służbowe oraz prawidłowo ewidencjonować i rozliczać delegacje

→ ZAMÓW 

 

ZMIANY VAT

Bieżące zmiany w podatkach

→ ZAMÓW 

 

ZAMKNIĘCIE ROKU

Zwrócenie szczególnej uwagi na przepisy podatkowe dotyczące VAT i podatku dochodowego, uregulowania wewnętrzne w organizacji, a także praktyczne kwestie związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych

→ ZAMÓW 

 

PRZEPISY PODATKOWE

Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, co umożliwi uczestnikom szkolenia przygotowanie się do zmian

→ ZAMÓW 

 

POZYSKIWANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, FUNDACJI I PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

Przygotowanie wniosków dotacyjnych. Jak napisać wniosek o dofinansowanie praktyczne rady

→ ZAMÓW 

PRAWO

 

PRAWO PRACY

Przekazanie informacji z zakresu prawa pracy lub też usystematyzowania wiedzy posiadanej, zmiany w prawie na bieżący rok. Szkolenie jest poparte licznymi praktycznymi przykładami

→ ZAMÓW 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przybliżenie najważniejszych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

→ ZAMÓW 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Celem szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą

→ ZAMÓW 

 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Zapoznanie się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, zasadami opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także omówienie podstawowych obowiązków i zadań administratora bezpieczeństwa informacji

→ ZAMÓW 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE

Uczestnicy szkolenia będą posiadali wiedzę na temat aktualnych linii orzeczniczych sądów administracyjnych obu instancji z zakresu postępowania administracyjnego, oraz będą potrafili zastosować zasady postępowania administracyjnego, doręczać korespondencję elektronicznie

→ ZAMÓW 

 

ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI W SŁUŻBIE CYWILNEJ

Celem szkolenia jest uzyskanie przez jego uczestników praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania etycznych decyzji w wątpliwych kwestiach oraz przeciwdziałania korupcji w instytucjach publicznych oraz aktualizacja wiedzy z zakresu regulacji prawnych

→ ZAMÓW  

 

PRAWO AUTORSKIE

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawa autorskiego ochrony utworów na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

→ ZAMÓW 

 

FUNDUSZE SOCJALNE

Zagadnienia związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia oraz prawidłowego tworzenia środków

→ ZAMÓW 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

 

EXCEL W PRAKTYCE

 

PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI

Centrum doskonalenia STIMULUS

Istotny jest dla nas skuteczny transfer wiedzy i doświadczeń z sali szkoleniowej do codziennej praktyki.

Jesteśmy otwarci na dialog we współpracy oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań.

Kompetentni i profesjonalni Trenerzy, z którymi współpracujemy, wykazują się świeżym i nietuzinkowym podejściem w projektowaniu szkoleń. Programy powstają z pasji, dla konkretnego efektu po szkoleniu.

Zwracamy szczególną uwagę na to, aby na sali szkoleniowej panowała atmosfera bezpieczeństwa oraz zaufania sprzyjająca Twojemu otwarciu i aktywności.

Zespół Centrum Doskonalenia STIMULUS dba o swój własny rozwój i kontroluje swoje cele, wyciąga wnioski z doświadczeń – wszystko po to aby stanowić dla Ciebie zaufanego partnera w tworzeniu skutecznych rozwiązań dla Twojego Biznesu.

Wszystkie szkolenia otwarte prowadzone przez Centrum Doskonalenia STIMULUS mogą być realizowane również na zamówienie. Zapraszamy do kontaktu z nami w sprawie analizy potrzeb i zaprojektowania szkolenia adekwatnego do oczekiwań Twojej Firmy lub Instytucji.

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Centrum Doskonalenia STIMULUS
ul. Przasnyska 6A lok. 333
01-756 Warszawa
 

 

 

DANE DO FAKTURY:
STIMULUS - Małgorzata Pieńkowska
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
NIP: 534-134-49-44
REGON: 012216162

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
Tel. +48 (22) 247 85 99
Kom. +48 504 291 990
biuro@centrumstimulus.pl
www.stimulus.com.pl

 


NUMER KONTA:
79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 IdeaBank